Zaproszenie na spotkanie z prof. Anną Frajlich-Zając

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Anną Frajlich-Zając, które odbędzie się w środę 18 marca o 17.00, na Wydziale Polonistyki.

Anna Frajlich-Zając – absolwentka Wydziału Polonistyki UW – jest poetką, prozaiczką, eseistką i literaturoznawczynią, wykładowcą języka polskiego i literatury polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Polskę opuściła po antysemickiej nagonce Marca 1968 r.

Współpracowała m. in. z Radiem Wolna Europa, paryską „Kulturą”, nowojorskim „Przeglądem Polskim” (ówczesnym tygodniowym dodatkiem „Nowego Dziennika”) i „Tygodnikiem Nowojorskim”.
Otrzymała wiele nagród, m.in. nagrodę Fundacji Kościelskich, nagrodę Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich oraz nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Jej twórczość tłumaczona była na wiele języków, m.in. niemiecki, angielski, francuski, litewski, rumuński, czeski, rosyjski, jidysz i hebrajski.

Poetka opublikowała właśnie kolejny tom swoich wierszy, zatytułowany „W pośpiechu rzeka płynie”. Będzie on dostępny w Bibliotece im. W. Borowego (czekamy na przesyłkę z wydawnictwa). W Bibliotece znajdziecie także wczesniejsze publikacje Anny Frajlich-Zając.

Spotkanie poprowadzą: prof. Andrzej Zieniewicz i dr Eliza Kącka.

Z
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum