Zaproszenie na spotkanie z prof. Anną Frajlich-Zając

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Anną Frajlich-Zając, które odbędzie się w środę 18 marca o 17.00, na Wydziale Polonistyki.

Anna Frajlich-Zając – absolwentka Wydziału Polonistyki UW – jest poetką, prozaiczką, eseistką i literaturoznawczynią, wykładowcą języka polskiego i literatury polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Polskę opuściła po antysemickiej nagonce Marca 1968 r.

Współpracowała m. in. z Radiem Wolna Europa, paryską „Kulturą”, nowojorskim „Przeglądem Polskim” (ówczesnym tygodniowym dodatkiem „Nowego Dziennika”) i „Tygodnikiem Nowojorskim”.
Otrzymała wiele nagród, m.in. nagrodę Fundacji Kościelskich, nagrodę Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich oraz nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Jej twórczość tłumaczona była na wiele języków, m.in. niemiecki, angielski, francuski, litewski, rumuński, czeski, rosyjski, jidysz i hebrajski.

Poetka opublikowała właśnie kolejny tom swoich wierszy, zatytułowany „W pośpiechu rzeka płynie”. Będzie on dostępny w Bibliotece im. W. Borowego (czekamy na przesyłkę z wydawnictwa). W Bibliotece znajdziecie także wczesniejsze publikacje Anny Frajlich-Zając.

Spotkanie poprowadzą: prof. Andrzej Zieniewicz i dr Eliza Kącka.

Z
Ogłoszenia

05 marca 20

Zaproszenie na spotkanie z prof. Anną Frajlich-Zając

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Anną Frajlich-Zając, które odbędzie się w środę 18…

02 marca 20

„What is New, What is Next. Innovative Methods, New Sources and Paradigm Shifts in Jewish Studies”: zaproszenie

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do przesyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową „What is New, What is Next. Innovative Methods, New Sources and Paradigm Shifts in Jewish Studies”, która odbędzie się w dniach 12-15 października 2020 r. w Warszawie. Więcej informacji o konferencji: https://www.polin.pl/en/whats-new-whats-next-2020 Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza patronuje wydarzeniu.

Archiwum