MOST

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów licencjackich lub pierwszego semestru na studiach magisterskich. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Dziekanem ds. Studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek to Dziekan ds. Studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Papieska Akademia Teologiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ze względu na specyfikę studiów judaistycznych rekomendujemy studiowanie w ramach programu MOST na następujących kierunkach: judaistyka (na Uniwersytecie Jagiellońskim lub na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz hebraistyka (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza).

Rekrutacja krok po kroku

 • Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl). Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.
 • Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
 • Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Katarzynie Chmielewskiej (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21). Masz na to czas do 18 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 3 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora w formie PDF do systemu IRK MOST.
 • Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (http://www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.uw.edu.pl), na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany. Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW.

M

ERASMUS

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich). W ciągu semestru zagranicznych studiów częściowych studenci studiów licencjackich i magisterskich zobowiązani są do wykonania 30 ECTS, natomiast doktoranci – 15 ECTS.
Lista uczelni zagranicznych (wraz z limitem miejsc), wymagania językowe, wysokość stypendiów, zasady kwalifikacji znajdują się na stronie Instytutu Historycznego (http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wspolpraca-z-zagranica/erasmus).

Kursy i szkoły letnie

 

TAU Yiddish Summer Program July 1 to July 29, 2021.

In light of the ongoing COVID-19 pandemic, Tel Aviv University International reserves the right to cancel any of the programs below due to low registration.

 

2021 Summer Program Announcement

It is our intention to hold the 2021 Yiddish Summer Program in person in Tel Aviv. Should the ongoing Coronavirus crisis prevent international travel or
in-person gathering, we will move parts or all of the program to a virtual format, in compliance with official health guidelines.

Please note that this year, due to the pandemic, we are able to accept only a limited number of non-students into our program. You are defined as a student if you are currenlty studying at any degree levels or have completed a degree in the past five students.

Also of note: We reserve places for non-students who are working in the arts profession and are planning to incorporate Yiddish into their artwork in any form. If applicable, please make note of these plans on your application form.

Globally recognized as a program that truly brings the language to life, this Yiddish language summer course provides you with the essentials of this age-old language.. Study the roots of this fascinating language and culture …as you discover modern-day Tel Aviv at your doorstep. 

Program Overview

Our Yiddish language program is for those of you looking to research and uncover the secrets behind this ancient Jewish language.

Enjoy a program that is available to all levels, whether you’re a complete Yiddish beginner or advanced speaker. You’ll also focus on both Yiddish language and literature. Benefit from highly-qualified and experienced teachers in small classes, who will take you on a journey of language discovery. You’ll also benefit from 4 credits awarded for successful completion of the program. Perhaps you can even outdo our 2019 graduates, who performed a hilarious comedy routine for their graduation – entirely in Yiddish!

Another key element of this program is the morning language learning classes – leaving plenty of time in the afternoon for joining compelling lectures, conversation workshops, and tours.

Program Highlights

 • Benefit from 4 academic credits at one of the world’s best universities.

 • Stimulate your mind by learning Yiddish, the age-old Jewish language, with expert tutors and plenty of opportunities to practice your newly-acquired skills.

 • Explore the wonders of Israel via some fascinating overnight excursions and cultural activities across the country.

Be a Mensch. Learn Yiddish!

 

The 10th Summer Program for Yiddish Language and Literature in Paris at the Paris Yiddish Center – Medem Library from August 9th to 27th, 2021.

Since 1997, the Paris Yiddish Centre – Medem Library has organised an international summer program every third year, under the pedagogical direction of Yitskhok Niborski. For three weeks, the Paris Yiddish Centre hosts students from all around the world in the heart of Paris, offering a rich program of language courses and cultural activities. The workshops, conferences and film screenings enable students to strengthen their Yiddish language skills while connecting with other Yiddishists from faraway lands.

To apply visit: https://www.yiddishparis.com/

 

18 Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz
Warszawa, 28 czerwca – 16 lipca 2021

 

Chcesz uczyć się jidysz? Ciekawi Cię historia warszawskiego Muranowa? A może po prostu chcesz spędzić wakacje w gronie ciekawych ludzi i wspólnie zrobić coś fajnego? Jeśli tak, ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie!
Centrum Kultury Jidysz zaprasza wszystkich miłośników języka jidysz na trzytygodniowe spotkanie z językiem żydowskim oraz z żydowską historią, literaturą, kulturą i sztuką, które odbędzie się stacjonarnie jak i online w Warszawie w dniach 28 czerwca – 16 lipca 2021.
Wieloletnia tradycja i doświadczenie związane z warszawskim seminarium została w tym roku wzbogacona o formułę online, by mimo niesprzyjających warunków każdy mógł zanurzyć się w językowy i kulturowy świat jidysz poprzez intensywne lektoraty, a także tutoriale, konwersatoria, wykłady i warsztaty. Z zacisza własnego domu, ale w otoczeniu uczestniczek i uczestników z całego świata i pod okiem najlepszych specjalistów po raz kolejny zagłębimy się w niezwykły świat historii i tradycji związany z językiem i kulturą Żydów aszkenazyjskich.

Aplikuj na: http://jidyszland.pl/pl/seminarium-jidysz/

The Uriel Weinreich Program in Yiddish Language, Literature, and Culture, established in 1968, is the oldest intensive Yiddish summer program in the world. Our 6-week program offers classes from beginner to advanced levels and a wide variety of cultural and enrichment activities. Under the auspices of the YIVO Institute for Jewish Research and Bard College, the program offers peerless instruction in the Yiddish language and an in-depth exploration of the literature and culture of East European Jewry and its diaspora communities. The Weinreich Program treats Yiddish as a living language and emphasizes spoken Yiddish. We believe this approach will be helpful to all students, whether they plan to make Yiddish an integral part of their daily life or use it mainly for research.

2021 Summer Program applications are now open.

For more information:

https://summerprogram.yivo.org/

Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum