MOST

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów licencjackich lub pierwszego semestru na studiach magisterskich. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Dziekanem ds. Studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek to Dziekan ds. Studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Papieska Akademia Teologiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ze względu na specyfikę studiów judaistycznych rekomendujemy studiowanie w ramach programu MOST na następujących kierunkach: judaistyka (na Uniwersytecie Jagiellońskim lub na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz hebraistyka (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza).

Rekrutacja krok po kroku

 • Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl). Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.
 • Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
 • Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Katarzynie Chmielewskiej (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21). Masz na to czas do 18 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 3 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora w formie PDF do systemu IRK MOST.
 • Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (http://www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.uw.edu.pl), na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany. Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW.

M

ERASMUS

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich). W ciągu semestru zagranicznych studiów częściowych studenci studiów licencjackich i magisterskich zobowiązani są do wykonania 30 ECTS, natomiast doktoranci – 15 ECTS.
Lista uczelni zagranicznych (wraz z limitem miejsc), wymagania językowe, wysokość stypendiów, zasady kwalifikacji znajdują się na stronie Instytutu Historycznego (http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wspolpraca-z-zagranica/erasmus).

Kursy i szkoły letnie

 

TAU Yiddish Summer Program

The Tel Aviv University invites everyone interested to the summer Yiddish courses on the beginner, intermediate and advanced levels. 

 The summer program will take place on the Tel Aviv University campus from July 02 to July 27, 2017. The program offers intensive Yiddish instruction at five levels. Language instruction will be supplemented by an afternoon program of lectures, conversation workshops, tours, and by evening cultural and social events.Located minutes away from both the center of Tel Aviv and its beaches, TAU is the largest university in Israel, with significant resources in Jewish Studies, among them the Diaspora Museum and the Margulies Yiddish Book Collection. Students can enjoy Tel Aviv’s diverse attractions: museums, cafes, Bauhaus architecture, the beach and the promenade, the old harbor, summer festivals, and clubs in this Mediterranean city „that never sleeps.”

As students of TAU International, the Tel Aviv University School for Overseas Students, whose credentials are recognized by universities world-wide, participants will receive 80 hours of language and literature instruction (four credits) with highly qualified and experienced teachers in small classes.

To meet the needs of the growing numbers of research students applying to The Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program at Tel Aviv University, the program plans to introduce an Advanced Seminar class designed for university students who are nearly, or already proficient in Yiddish, and who are engaged in research that requires advanced Yiddish knowledge. The seminar is designed both to improve fluency, and to analyze selected texts in modern Yiddish literature, and will be taught by Dr. Miriam Trinh, Prof. Marc Caplan and Prof. Yitskhok Niborski. Students in this seminar will be required to submit two written papers each week.

Application to the program is open until May 1.

Please visit: www.naomiyiddish.tau.ac.il

POLIN Meeting Point 2017

Zapraszamy studentów z Polski, Niemiec, Izraela oraz Ukrainy do udziału w III edycji międzynarodowej letniej szkoły POLIN Meeting Point 2017.
POLIN Meeting Point – Summer Education School to intensywny dwutygodniowy program zajęć, który oferuje młodym ludziom możliwość spotkania w międzynarodowej grupie i wzięcia udziału w serii wykładów, warsztatów, dyskusji oraz wizytach studyjnych.
Co roku zadajemy ważne pytania związane ze wspólną historią krajów zaproszonych do programu i staramy się uwrażliwić uczestników na odmienne perspektywy. Chcemy rozmawiać o trudnej historii i pamiętając o przeszłości budować wspólną przyszłość.
Tematem przewodnim tegorocznej III edycji jest Wielokulturowość lokalnie. Punktem wyjścia do rozmów na ten temat będzie przykład Zduńskiej Woli – miasta w województwie łódzkim, które do II wojny światowej prężnie rozwijało się jako ośrodek polsko-żydowsko-niemiecki. Zachęcimy do szukania odpowiedzi na pytania: Czy pamięć o wielokulturowej przeszłości miast jest pielęgnowana? Jaką rolę odgrywa to dziedzictwo w budowaniu tożsamości lokalnej?
Termin letniej szkoły: 13-27 sierpnia 2017 roku
Zajęcia będą miały miejsce w trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Zduńskiej Woli.
Udział w szkole jest bezpłatny. Koszty przejazdu oraz zakwaterowania i częściowego wyżywienia pokrywa organizator. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim.
Zgłoś się! 
W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu: Magdalena Dopieralska, mdopieralska@polin.pl