MOST

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów licencjackich lub pierwszego semestru na studiach magisterskich. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Dziekanem ds. Studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek to Dziekan ds. Studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Papieska Akademia Teologiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ze względu na specyfikę studiów judaistycznych rekomendujemy studiowanie w ramach programu MOST na następujących kierunkach: judaistyka (na Uniwersytecie Jagiellońskim lub na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz hebraistyka (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza).

Rekrutacja krok po kroku

 • Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl). Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.
 • Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
 • Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Katarzynie Chmielewskiej (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21). Masz na to czas do 18 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 3 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora w formie PDF do systemu IRK MOST.
 • Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (http://www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.uw.edu.pl), na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany. Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW.

M

ERASMUS

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich). W ciągu semestru zagranicznych studiów częściowych studenci studiów licencjackich i magisterskich zobowiązani są do wykonania 30 ECTS, natomiast doktoranci – 15 ECTS.
Lista uczelni zagranicznych (wraz z limitem miejsc), wymagania językowe, wysokość stypendiów, zasady kwalifikacji znajdują się na stronie Instytutu Historycznego (http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wspolpraca-z-zagranica/erasmus).

Kursy i szkoły letnie

 

TAU Yiddish Summer Program July 1 to July 26, 2018.

The Tel Aviv University invites everyone interested to the summer Yiddish courses on the beginner, intermediate and advanced levels. 

Inspired by the quality of the students we have hosted in previous years, the continuously high enrollment for the program (over 120  students from 16 countries in 2017), the dedication of our teaching staff, and the generous commitment of the Naomi Foundation, we look forward to once again hosting students from around the world and throughout Israel this summer.

We are happy and proud to announce that in the 2017 Yiddish Summer Program we introduced an Advanced Seminar for Research Students, which was very successful and highly praised by its participants, and which we plan to continue this summer.

Here are two samples of graduate student responses to the seminar:
Ekaterina Kuznetsova, Regensburg University:   “It was an enriching experience, which gave me inspiration and new insights to apply to my research work. My Yiddish skills improved significantly, classes were veryinteresting, and the level of discussion was very high. Without any doubts, it was a brilliant idea to organize an advanced research seminar, which brought together researchers from different countries.”
Danny Luzon, Berkeley: “The Advanced Seminar was wonderful – comprehensive, profound, interesting, thought provoking, and knowledge expanding. I very much hope that this format will continue in the coming years.”

We wish to bring to your attention an article by Prof. Justin Cammy of Smith College, about our Summer Program, which has just appeared in In geveb:
https://ingeveb.org/pedagogy/inhabiting-multiple-homelands-teaching-in-a-summer-yiddish-program

Please visit: www.naomiyiddish.tau.ac.il

The 9th Summer Program for Yiddish Language and Literature in Paris will be held at the Paris Yiddish Center – Medem Library from July 23rd to August 10th, 2018

Since 1997, the Paris Yiddish Centre – Medem Library has organised an international summer program every third year, under the pedagogical direction of Yitskhok Niborski. For three weeks, the Paris Yiddish Centre hosts students from all around the world in the heart of Paris, offering a rich program of language courses and cultural activities. The workshops, conferences and film screenings enable students to strengthen their Yiddish language skills while connecting with other Yiddishists from faraway lands.

To apply visit: https://www.yiddishparis.com/

 

16 Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz
Warszawa, 2 lipca – 20 lipca 2018

 

Chcesz uczyć się jidysz? Ciekawi Cię historia warszawskiego Muranowa? A może po prostu chcesz spędzić wakacje w gronie ciekawych ludzi i wspólnie zrobić coś fajnego? Jeśli tak, ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie!
Centrum Kultury Jidysz zaprasza wszystkich miłośników języka jidysz na trzytygodniowe spotkanie z językiem żydowskim oraz z żydowską historią, literaturą, kulturą i sztuką, które odbędzie się w Warszawie w dniach 2 lipca – 20 lipca 2018.
To kolejny kurs, który odbędzie się w Warszawie – przedwojennym światowym centrum życia żydowskiego – uczestnicy będą mieli szansę poznawać miejsca związane z historią i kulturą jidysz, zwiedzać muzea, poznawać warszawskie archiwa, a także uczestniczyć w życiu kulturalnym stolicy. Zajęcia prowadzić będą wybitni nauczyciele języka, którzy przyjadą do Warszawy z różnych miejsc świata.
Lekcje będą się odbywać w siedzibie Centrum Kultury Jidysz, położonej przy ulicy Andersa 15 (róg Anielewicza) – w sercu dawnej żydowskiej Warszawy.
W programie: lektorat języka jidysz (60h) oraz dodatkowe zajęcia popołudniowe (tutorial), konwersacje, warsztaty (warsztat teatralny, piosenki, gotowania, przekładu, czytania rękopisów), wykłady, projekcje filmów, spotkania z natywnymi mówcami języka jidysz, wycieczki z przewodnikiem oraz wspólny szabat.

Aplikuj na: http://jidyszland.pl/letnie-seminarium/

The 2018 Summer Program in Yiddish Language and Literature in Vilnius

The four-week Summer Program in Yiddish was founded by at Oxford in 1982. It was relocated to Vilnius University in 1998. Since then, Vilnius has been home to this highly praised university-accredited course in Yiddish language, literature and culture. In 2001, the course became an integral component of the new Vilnius Yiddish Institute at Vilnius University. Yearly, it has drawn participants from as many as two dozen countries across the globe. A large number are university students; overall, however, the most varied backgrounds, pursuits, and professions are represented. Further, the group regularly includes members of diverse religious faiths and all age brackets — from college undergraduates (and the very occasional high-schooler) to senior citizens. What unites them all is their wish to steep themselves, for a learning-packed month, in Yiddish language and culture. For this, Vilnius — once renowned as Vilna, the Jerusalem of Lithuania (Vílne, Yerusholáyim d’Líte in Yiddish) — offers a setting that is unrivaled in its historical significance for the history of modern Yiddish culture. While today’s Jewish community is sadly diminished, it proudly and vigorously strives to uphold its venerable heritage. With its core of native Yiddish speakers, it warmly hosts program events during the supplementary programs of lectures, seminars and performances held in the afternoons and evenings. Our lecturers and tour guides are often native-born witnesses to pre-war Vilna, authentic bearers of the unique Litvak culture to which they introduce our students by literally just being themselves. And today’s modern Vilnius, the delightful capital of a democratic state that is a member of the European Union and NATO (designated as Capital of European Culture in 2009), still preserves its magical Baroque vistas, as well as the nooks and corners of the old Eastern Europe that lives on in Yiddish literature and in the imagination of its readers and students.

Apply now: http://judaicvilnius.com/

The Uriel Weinreich Program in Yiddish Language, Literature, and Culture, established in 1968, is the oldest intensive Yiddish summer program in the world. Our 6-week program offers classes from beginner to advanced levels and a wide variety of cultural and enrichment activities. Under the auspices of the YIVO Institute for Jewish Research and Bard College, the program offers peerless instruction in the Yiddish language and an in-depth exploration of the literature and culture of East European Jewry and its diaspora communities. The Weinreich Program treats Yiddish as a living language and emphasizes spoken Yiddish. We believe this approach will be helpful to all students, whether they plan to make Yiddish an integral part of their daily life or use it mainly for research.

2018 Summer Program applications are now open.

For more information:

https://summerprogram.yivo.org/

Ogłoszenia

18 czerwca 19

Ruszyła rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rejestracji!…

Archiwum