Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym

Na Wydziale Historycznym UW prowadzone są studia doktoranckie, których studenci przygotowują prace doktorskie, również o tematyce żydowskiej.

Zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UW:

Szczegółowe informacje na temat trybu studiowania i rekrutacji na studia doktoranckie znajdują się w stronie Wydziału Historycznego UW (http://www.wh.uw.edu.pl) w odpowiedniej zakładce.

S

Seminarium doktorskie w Muzeum POLIN

Muzeum POLIN we współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego powołało seminarium doktorskie poświęcone historii i kulturze polskich Żydów. Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce i umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy.

Seminarium adresowane jest do antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, judaistów, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych spotkań w Muzeum POLIN w Warszawie. Uczestnicy seminarium prezentują wyniki swoich badań w gronie rówieśników z innych ośrodków naukowych w Polsce, promotorów oraz zagranicznych stypendystów Muzeum POLIN.

Więcej informacji na temat seminarium, jego Rady Naukowej, trybu i terminu rekrutacji znajduje się na stronie Muzeum POLIN (http://www.polin.pl/pl/nauka-i-zbiory-dzialalnosc-naukowa-stypendia-i-warsztaty-dla/seminarium-doktorskie-20162017).

Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum