Koło naukowe judaistów

Studenckie Koło Naukowe Judaistów Uniwersytetu Warszawskiego

Koło łączy studentów i studentki Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowanych historią i kulturą Żydów w ramach interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, m.in. historią, literaturoznawstwem czy kulturoznawstwem. Koło działa w Instytucie Historycznym od 2015 r., kiedy zostało przekształcone z Sekcji Judaistycznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Powstanie niezależnego Koła związane było z otwarciem w 2014 r. nowego kierunku studiów, Historia i Kultura Żydów.

Koło organizuje wydarzenia o charakterze naukowym i popularnonaukowym: wykłady, warsztaty, objazdy krajowe i zagraniczne, konferencje, a także spotkania o charakterze kulturalnym, integrujące społeczność akademicką. Wspieramy swoich Członków w tworzeniu projektów badawczych. Organizujemy International Conference for Jewish Studies Researchers, która odbywa się w Instytucie Historycznym od 2005 r. (w latach nieparzystych).

Dołącz do nas! Wyślij wiadomość na nasz adres mejlowy judaistyka.kn@uw.edu.pl lub przyjdź na organizowane przez nas wydarzenia. Informacje o bieżącej działalności Koła znajdziesz na Facebooku oraz tablicy ogłoszeniowej w Instytucie.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Monika Polit.

Koło zostało zarejestrowane w wykazie Studenckich Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego (nr 869). Statut Koła dostępny jest tutaj

Dotychczasowi prezesi: Abraham Hayman (2015), Krystyna Patykowska (2015–2017), Mateusz Szczepaniak (2017-2020).

Wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z bieżącą działalnością Koła lub włączyć się w jego prace, zapraszamy na stronę na Facebooku.

K
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum