O studiach
judaistycznych

Tradycja badań judaistycznych w Instytucie Historycznym jest dość dawna i wiąże się z powstałym w 1990 Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza, którego pierwszym kierownikiem był prof. Jerzy Tomaszewski (1930-2014). Od początku swej działalności Centrum prowadziło zajęcia o tematyce żydowskiej, oferowane studentom całego Uniwersytetu.

Obecnie w Instytucie Historycznym od roku akademickiego 2014/15 działają trzyletnie studia licencjackie „Historia i kultura Żydów”, a od roku 2017/18 ruszą dwuletnie studia magisterskie.

Na Wydziale Historycznym funkcjonuje również studium doktoranckie, którego studenci przygotowują doktoraty także o tematyce żydowskiej.

O
Ogłoszenia

24

sierpnia

17

Dyżury wykładowców w sesji poprawkowej

Poniżej daty i godziny dyżurów naszych wykładowców w sesji poprawkowej:…

26

lipca

17

Objazd zerowy 2017

Samorząd Studentów IH UW, Studenckie Koło Naukowe Historyków UW i Studencie Koło Naukowe…

Archiwum