Terminy dyżurów i egzaminów w sesji poprawkowej

dr Magdalena Kozłowska:

3  IX od godziny 10.30

dr hab. Artur Markowski:

11 IX w godz. 12.00 – 13.00
12 IX godz. 10.00 – 11.30

pok. 111/112

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska:

5 i 9 IX w godz. 11.00-12.30 (lub dłużej jeśli będzie potrzeba)

dr Monika Polit:

 3, 5, 10, 12, 17 i 19 IX w godz. od 13.00 do 14.00

dr hab. Krystyna Stebnicka:

5 IX – od godz. 8.30 egzaminy poprawkowe z przedmiotu „Historia Żydów w starożytności”;

9 IX – godz. 9, poprawa testu z wykładu „Historia Żydów” (sala B);

13 IX – godz. 8.30-9.30.

T
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum