Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia w rekrutacji na rok 2020/2021

UWAGA!
Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia w rekrutacji na rok 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym przy użyciu narzędzia Google Meet.
W związku z wynikającym z zagrożenia epidemicznego ograniczeniem w dostępie do bibliotek przygotowaliśmy skany książek z listy lektur do wyboru stanowiących podstawę rozmowy kwalifikacyjnej. Aby uzyskać dostęp do wybranych pozycji, należy przesłać mail na adres: sekretariat.ih@uw.edu.pl, zawierający listę wybranych lektur oraz oświadczenie o nierozpowszechnianiu udostępnianych skanów. Dostęp do wskazanych książek będzie możliwy przez określony czas po wprowadzeniu hasła, które zostanie każdemu z kandydatów przekazane w mailu zwrotnym.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Do I tury rozmów kwalifikacyjnych – w lipcu 2020 r. przystąpić będzie mógł każdy student III roku studiów licencjackich, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.
W razie niewypełnienia limitu miejsc – we wrześniu 2020 r. – przeprowadzona zostanie II tura rozmów kwalifikacyjnych. Tak jak w I turze warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dzienne magisterskie znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/


Termin rejestracji: 03.06-09.07.2020, 10.08-15.09.2020 (II tura)
Termin rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia dla kandydatów zgłaszających się w pierwszej turze rejestracji: 14-15.07.2020; dla kandydatów zgłaszających się w II turze rejestracji: 21-22.09.2020
Termin ogłoszenia wyników: 17.07.2020, 23.09.2020 (II tura)
Termin składania dokumentów: 20-22.07.2020, 24 i 28.09.2020 (II tura)

R
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum