Rejestracja IH dla studentów I stopnia, kierunek Historia i Kultura Żydów – semestr zimowy 2019/2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się w dniu 17 wrzesnia (wtorek) o godzinie 10.00 rejestracji na zajęcia dla studiów judaistycznych na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące zapisów w ramach studiów I stopnia:.

1. Rejestracje dostępne w USOSweb w rejestracjach IH*:

  • Rejestracja IH – JUDAISTYKA – przedmioty kursowe (studia I stopnia), sem. zimowy 2019/2020  (3104-JS-L-KURS.19Z)
  • Rejestracja IH – JUDAISTYKA – zajęc. fakultatywne/okołoseminaryjne (I i II st.), sem. zim. 2019/2020 (3104-JS-LM-ZF/OK.19Z)
  • Rejestracja IH – JUDAISTYKA – seminaria dyplomowe (studia I i II stopnia), sem. zim. 2019/2020 (3104-JS-L-M-SEM.19Z)

2. Wszyscy studenci I roku zostali dodani do obowiązkowego przedmiotu „Biblia: teksty i ich historia” (3104-LJS-BIB), natomiast przydział w ramach zajęć „Wprowadzenie do studiów żydowskich”  (3104-LJS-WSZ) jest dokonywany przez opiekuna roku i pojawi się w najbliższych dniach.

3. Na poniższe zajęcia obowiązkowe w ramach studiów judaistycznych, znajdujące się w rejestracji ogólnouniwersyteckiej, zostaną Państwo dopisani administracyjnie po jej zakończeniu:

  • I rok: Wprowadzenie do judaizmu – 3104-WHLJS-WDJ-OG
  • II rok: Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności  (3104-WHLJS-ZPWSIN-OG)
  • III rok: „Ku nowoczesności. Żydzi w okresie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914-1939)” (3104-WHLJS-ZWMW-OG) oraz wykład „Zagłada” (3104-WHLJS-ZAG-OG)

Uwaga studenci I roku studiów licencjackich! Jako „nauki humanistyczne” będą oferowane w semestrze letnim zajęcia z filozofii żydowskiej z dr Katarzyną Szafranowską.

*rejestracje powinny już być widoczne na Państwa kontach w systemie USOSweb. W przypadku ich braku prosimy o kontakt z sekretariatem (sekretariat.stud.ih@uw.edu.pl)

Z wyrazami szacunku
Sekretariat ds. Studenckich IH

 

R
Ogłoszenia

05 marca 20

Zaproszenie na spotkanie z prof. Anną Frajlich-Zając

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Anną Frajlich-Zając, które odbędzie się w środę 18…

02 marca 20

„What is New, What is Next. Innovative Methods, New Sources and Paradigm Shifts in Jewish Studies”: zaproszenie

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do przesyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową „What is New, What is Next. Innovative Methods, New Sources and Paradigm Shifts in Jewish Studies”, która odbędzie się w dniach 12-15 października 2020 r. w Warszawie. Więcej informacji o konferencji: https://www.polin.pl/en/whats-new-whats-next-2020 Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza patronuje wydarzeniu.

Archiwum