Rejestracja IH dla studentów I stopnia, kierunek Historia i Kultura Żydów – semestr zimowy 2019/2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się w dniu 17 wrzesnia (wtorek) o godzinie 10.00 rejestracji na zajęcia dla studiów judaistycznych na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące zapisów w ramach studiów I stopnia:.

1. Rejestracje dostępne w USOSweb w rejestracjach IH*:

  • Rejestracja IH – JUDAISTYKA – przedmioty kursowe (studia I stopnia), sem. zimowy 2019/2020  (3104-JS-L-KURS.19Z)
  • Rejestracja IH – JUDAISTYKA – zajęc. fakultatywne/okołoseminaryjne (I i II st.), sem. zim. 2019/2020 (3104-JS-LM-ZF/OK.19Z)
  • Rejestracja IH – JUDAISTYKA – seminaria dyplomowe (studia I i II stopnia), sem. zim. 2019/2020 (3104-JS-L-M-SEM.19Z)

2. Wszyscy studenci I roku zostali dodani do obowiązkowego przedmiotu „Biblia: teksty i ich historia” (3104-LJS-BIB), natomiast przydział w ramach zajęć „Wprowadzenie do studiów żydowskich”  (3104-LJS-WSZ) jest dokonywany przez opiekuna roku i pojawi się w najbliższych dniach.

3. Na poniższe zajęcia obowiązkowe w ramach studiów judaistycznych, znajdujące się w rejestracji ogólnouniwersyteckiej, zostaną Państwo dopisani administracyjnie po jej zakończeniu:

  • I rok: Wprowadzenie do judaizmu – 3104-WHLJS-WDJ-OG
  • II rok: Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności  (3104-WHLJS-ZPWSIN-OG)
  • III rok: „Ku nowoczesności. Żydzi w okresie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914-1939)” (3104-WHLJS-ZWMW-OG) oraz wykład „Zagłada” (3104-WHLJS-ZAG-OG)

Uwaga studenci I roku studiów licencjackich! Jako „nauki humanistyczne” będą oferowane w semestrze letnim zajęcia z filozofii żydowskiej z dr Katarzyną Szafranowską.

*rejestracje powinny już być widoczne na Państwa kontach w systemie USOSweb. W przypadku ich braku prosimy o kontakt z sekretariatem (sekretariat.stud.ih@uw.edu.pl)

Z wyrazami szacunku
Sekretariat ds. Studenckich IH

 

R
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum