Konferencja: Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się najnowszym polskim badaniom dotyczącym tematyki kobiecej i genderowej w obrębie studiów żydowskich. Mamy nadzieję, że pogłębiona refleksja merytoryczna i metodologiczna wpłynie ożywczo na rozwój tych kierunków badań.

Konferencja odbędzie się on-line. Rejestracja: konferencja.PTSZ@pau.krakow.pl

Program konferencji jest dostępny w załączniku.

Partnerami wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Judaistyki UJ, Katedra Judaistyki im. T. Taubego UWr, Centrum im. M. Anielewicza, Wydział Historii UW, Pracownia Kultury i Historii Żydów UMCS, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Zakład Historii i Kultury Żydów przy Instytucie Historii URz.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Stefan Gąsiorowski (UJ)

dr hab. Joanna Lisek (UWr)

dr Alicja Maślak-Maciejewska (UJ)

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW)

dr hab. Magdalena Ruta (UJ)

dr Agata Rybińska (UMCS)

dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz)

Pobierz załącznik
K
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum