VII Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Judaistyczna – Call for Papers

Studenckie Koło Naukowe Judaistów Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem

Historycznym UW, Centrum im. Mordechaja Anielewicza oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

ma zaszczyt zaprosić na

VII Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Judaistyczną

Warszawa, 14-16 listopada 2017 r.

Zaproszenie na konferencję kierowane jest do studentów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia studiów, którzy nie ukończyli 30 lat. Celem konferencji jest zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań badawczych młodych naukowców oraz stanu badań w obrębie szeroko rozumianych studiów żydowskich. Podejmowane problemy koncentrować się będą wokół historii Żydów żyjących w Diasporze, a także historii Izraela od czasów antycznych do współczesności. Obejmą one takie dziedziny nauki jak: historia, historia sztuki, filozofia, socjologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo oraz językoznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem badań nad językami hebrajskim, jidysz i ladino).

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia naukowe i kulturalne. W 2018 r. planujemy wydanie wybranych referatów w dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) publikacji.

Aby wziąć udział w konferencji, należy do 1 września 2017 r. przesłać na adres judaistyka.kn@uw.edu.pl abstrakt wystąpienia w języku polskim lub angielskim (200-300 słów) wraz z określeniem preferowanego języka prezentacji (polski lub angielski), krótką notę biograficzną oraz wypełniony formularz aplikacyjny (pobierz: http://bit.ly/2umSDcL).

Informacje na temat zakwalifikowania do udziału w konferencji przekażemy drogą mailową w pierwszych dniach września. Decyzja Komitetu Organizacyjnego jest ostateczna. Opłata konferencyjna w wysokości 50 zł zostanie pobrana tylko od zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek. Nie pokrywamy kosztów dojazdu i noclegu, lecz jesteśmy w stanie pomóc w organizacji Państwa pobytu w Warszawie.

Prosimy o kontakt, jeśli macierzyste jednostki referentów będą wymagać zaświadczeń, bądź informacji
o zakwalifikowaniu na konferencję. W razie pytań prosimy pisać na adres: judaistyka.kn@uw.edu.pl

Więcej informacji: www.facebook.com/sknjuw

Komitet Naukowy: dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, dr Artur Markowski, dr Monika Polit; Komitet Organizacyjny: Joanna Filipska, Matylda Jonas-Kowalik, Zuzanna Łapa, Natasza Majewska, Agata Maliszewska, Pola Namysł, Jowita Pańczyk, Natalia Różańska, Anna Sasińska, Bogumiła Siebyła, Mateusz Szczepaniak, Zofia Zięba, Jakub Zygmunt.

 

V
Ogłoszenia

09 sierpnia 21

Plany zajęć na rok 2021/2022

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2021/2022!

18 czerwca 21

Zapowiedź konferencji PTSŻ

Jest już zapowiedź kolejnej konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich pt. „Żydzi i…

Pobierz załącznik
Archiwum