Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2017/2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 24 stycznia br. o godz. 10.00 rozpoczną się rejestracje Instytutu Historycznego na zajęcia oferowane w semestrze letnim 2017/2018 w ramach studiów I i II stopnia Historia i kultura Żydów:

 1. dla studentów  I stopnia, kierunek Historia i kultura Żydów (program S1-JS)
3104-JS-L-KURS.17L– przedmioty kursowe
3104-JS-LM-ZF/OK.17L– zajęcia fakultatywne I st./zajęcia okołoseminaryjne II st.
3104-JS-L-M-SEM.17L– seminaria dyplomowe

Przypominamy, że studenci Historii i kultury Żydów na pozostałe zajęcia kursowe, które oferowane są w rejestracjach żetonowych, zostaną zarejestrowani przez Sekretariat zgodnie z wymaganiami etapowymi.
-rejestracja żetonowa – przedmioty kursowe I rok –
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2017L-OG-UN&group=3104-L2-JS-1&subject=3104-LJS-ERETZ-OG&cdyd=2017L&full=1
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2017L-OG-UN&group=3104-L2-JS-1&subject=3104-LJS-ERZHEL-OG&cdyd=2017L&full=1
-rejestracja żetonowa – przedmioty kursowe II rok –
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2017L-OG-UN&group=3104-L2-JS-2&subject=3104-WHJS16-ZPZ-OG&cdyd=2017L&full=1
– rejestracja żetonowa – przedmioty kursowe III rok –
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=0000-2017L-OG-UN&group=3104-L2-JS-3&subject=3104-LJS-PI-OG&cdyd=2017L&full=1

2. dla studentów II stopnia, kierunek Historia i kultura Żydów (program S2-JS)
– 3104-JS-M-WPHiKZ.17L – węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej
– 3104-JS-M-TRAN.17L – translatoria języków żydowskich
– 3104-JS-LM-ZF/OK.17L – zajęcia fakultatywne I st./zajęcia okołoseminaryjne II st.
– 3104-JS-L-M-SEM.17L– seminaria dyplomowe

UWAGA!
Studenci  I roku I st. oraz wszyscy pozostali zgodnie z wymaganiami etapowymi  biorą udział w rejestracjach żetonowych na zajęcia ogólnouniwersyteckie, W-F (harmonogram rejestracji żetonowych 2017/2018) https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2)
Na Własność intelektualną oraz Objazdy naukowe studenci  I st. będą się rejestrować w osobnych rejestracjach ogłoszonych w trakcie roku.
Studenci I roku Ist. wymagania etapowe w zakresie nauk humanistycznych o wartości 3 ECTS realizowali w semestrze zimowym zajęciami Nauki humanistyczne – Filozofia żydowska (dla judaistów)( 3104-LJS-NHUM-FIL).  W semestrze letnim mogą realizować zajęciami  Nauki humanistyczne – antropologia (3104-L2NHANTR), Nauki humanistyczne – filozofia (3104-L2NHFILOZ), udostępnianymi w rejestracji  3104-HI-L-NHUM.17L
Studenci  I stopnia  wymagania etapowe w zakresie nauk społecznych o wartości 5 ECTS w ciągu trzech lat studiów realizują zajęciami spoza oferty IH, które są udostępniane w rejestracji żetonowej.
Studenci  I stopnia  JS uprawnieni zostali do rejestracji na zajęcia fakultatywne dedykowane historykom, udostępniane w rejestracji  3104-HI-L-FAKUL.17L
Studenci I stopnia JS  mogą zrejestrować się na zajęcia Translatorium jidysz (3104-MJSTR-JIDYSZ), dedykowane studentom II st.,  po złożeniu podania i uzyskaniu zgody Dyrektora ds. Studenckich dra hab. Piotra Węcowskiego.
Rejestracja na przedmioty, do których student nie został uprawniony w systemie Usosweb, odbywa się po złożeniu podania (wyłącznie wydruk z Usos) w Sekretariacie ds. Studenckich i uzyskaniu zgody Dyrektora ds. Studenckich dra hab. Piotra Węcowskiego.
Wszystkie zmiany w zapisach na zajęcia dokonywane są przez Sekretariat ds. Studenckich po złożeniu przez studenta podania  (wyłącznie  wydruk z Usosweb) w Sekretariacie ds. Studenckich i uzyskaniu zgody Dyrektora ds. Studenckich dra hab. Piotra Węcowskiego!  Podania dotyczące zmian w rejestracji w semestrze letnim będą przyjmowane przez Sekretariat w okresie 26 luty-11 marca br.
Szczegółowa specyfikacja zajęć udostępnionych w poszczególnych typach rejestracji została zamieszczona w załączniku.

Klaudia Pożarycka
Sekretariat ds. Studenckich

Pobierz załącznik
R
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum