Informacja dla kandydatów i kandydatek na studia magiesterskie

Dzięki bibliotece Wydziału Historii UW mamy już skany lektur do egzaminu na studia magisterskie Historia i kultura Żydów! Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z dr Magdaleną Kozłowską (m.kozlowska41[at]uw.edu.pl).
Przypominamy, że rozmowa nie jest egzaminem z dat i faktów, ma sprawdzić umiejętność ogólnego zrozumienia tekstu i wskazania najważniejszych myśli autora/autorki. Przy lekturze prosimy zwrócić uwagę na:
🔷 źródła na których opierają się autorzy w swoich badaniach
🔷 formułowane tezy i sposób ich dowodzenia
🔷 używane terminy i pojęcia
🔷 wnioski
I
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum