Dyżury wykładowców w sesji poprawkowej

Poniżej daty i godziny dyżurów naszych wykładowców w sesji poprawkowej:

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska: wtorki i czwartki 10.00-11.30 (i dłużej, jeśli będzie taka potrzeba), pok. 11

dr Magdalena Kozłowska: 31.08.2017 09.00-10.30 i 04.09.2017 10.00-17.00, pok. 11

dr Artur Markowski: 31.08.2017 10.00 – do ostatniego potrzebującego (egzamin dla studentów judaistyki; po egzaminie przyjmę innych potrzebujących), 01.09.2017 17.00-18.00, 08.09.2017  17.00-18.00, 14.09.2017 10.00-12.00, 15.09.2017 17.00-18.00, 20.09.2017 10.00-12.00, 21.09.2017 10.00-12.00, 27.09.2017 10.00-12.00
Wszystkie dyżury odbędą się w Zakładzie Historii XIX wieku, pok. 111/112.
Studenci studiów żydowskich, którzy zdecydują się zdawać egzamin z przedmiotu „Żydzi pod zaborami“ proszeni są o kontakt mailowy między 16 – 25 sierpnia.

D
Ogłoszenia

08 września 23

Plany zajęć na rok 2023/2024

W odpowiednich zakładkach znajdziecie już plany zajęć na semestr zimowy roku 2023/2024!

04 marca 23

Plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023

W odpowiednich zakładkach znajdziecie plany zajęć na semestr letni roku 2022/2023!

Archiwum