dr Monika Polit

Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim oraz na MISH UW, magisterium na UW (2003 r.), doktorat w IBL PAN (2011 r.). Zatrudniona w Instytucie Historycznym na stanowisku adiunkta (od 2013 r.)

Kontakt
monika.polit@interia.pl
Opublikowane książki
"Meine judische Seele furchtet den Tag des Gerichts nicht" Mordechaj Chaim Rumkowski - Wahrheit und Legende, Osnabruck 2017 (ss. 271) [monografia]
Pisma Pereca Opoczyńskiego (XXXI tom Archiwum Ringelbluma), Warszawa 2017 [naukowe opracowanie tekstów źródłowych oraz przekłady z jidysz] (ss.530)
Józef Zelkowicz, Notatki z getta łódzkiego 1941-1944, Łódź 2016 [naukowe opracowanie tekstu źródłowego wraz z M.Trębaczem, K. Radziszewską, E.Wiatr oraz przekład z jidysz] (ss.524)
Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego. Łódź 2014 [naukowe opracowanie tekstów źródłowych wraz K.Radziszewską, E. Wiatr, A. Sitarkiem, J. Walickim oraz przekłady z jidysz] (ss. 376)
Losy Żydów Łódzkich (X tom Archiwum Ringelbluma), Warszawa 2013 [naukowe opracowanie tekstów źródłowych oraz przekłady z jidysz] (ss.312)
„Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Warszawa 2012 (ss.248) [monografia]
Perec Opoczyński, Reportaże z warszawskiego getta, Warszawa 2009 [naukowe opracowanie tekstu źródłowego oraz przekład z jidysz] (ss. 204)
Szmul Rozensztajn, Notatnik, Warszawa 2008 [naukowe opracowanie tekstu źródłowego oraz przekład z jidysz] (ss.248)
Jidyszland – polskie przestrzenie, Warszawa 2008 [redaktor naukowy, wspólnie z Ewą Geller] (ss.382)
Warszawska awangarda jidysz. Antologia, Warszawa 2006 [przekłady i opracowanie tekstów; wspólnie z Karoliną Szymaniak] (ss.384)
Józef Zelkowicz, Piszący te słowa jest pracownikiem gettowej instytucji... "Z dziennika" i inne pisma z łódzkiego getta, Warszawa 2019 [naukowe opracowanie tekstu źródłowego oraz przekład z jidysz] (ss.287)
Biogram
Repozytorium