dr Monika Polit

Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim oraz na MISH UW, magisterium na UW (2003 r.), doktorat w IBL PAN (2011 r.). Zatrudniona w Instytucie Historycznym na stanowisku adiunkta (od 2013 r.)

Kontakt
monika.polit@interia.pl
Biogram
Repozytorium