mgr Kamila Łapicka

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Pasjonatka teatru i dramatu współczesnego, recenzentka. W 2016 roku zdobyła pierwszą nagrodę (ex aequo) w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków. Doktorantka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Aszyk-Bangs przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą dramatom historycznym Juana Mayorgi. Doktorantka w Centrum im. M. Anielewicza na Wydziale Historycznym UW od roku akademickiego 2017/2018. Pod opieką naukową dr hab. Anny Michałowskiej-Mycielskiej zajmuje się badaniem działań Inkwizycji hiszpańskiej wobec konwertytów żydowskich, a szczególnie rolą widowisk publicznych w propagandzie antyżydowskiej.

Ważniejsze artykuły:

Praca postpamięci w „Kartografie” Juana Mayorgi, „Politeja” nr 47 (2017), s. 85-96.

Wpływ mediów na kształt dramatu współczesnego na przykładzie utworu „El arte de la entrevista” (Sztuka przeprowadzania wywiadu) Juana Mayorgi, [w:] Szymon Wach (red.) Język, Kultura, Komunikacja. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu Vol. IX, Wrocław 2016, s. 107-118.

Kontakt
colendra@gmail.com
Biogram
Repozytorium