dr hab. Marzena Zawanowska

Absolwentka hebraistyki i arabistyki (Wydział Orientalistyczny UW). Doktorat obroniła na Wydziale Orientalistycznym UW przy współpracy z Uniwersytetem w Tel Awiwie, gdzie odbyła staże podoktorskie. Zajmuje się głównie średniowieczną egzegezą biblijną (zwłaszcza karaimską, pisaną w języku judeo-arabskim), a także pograniczami judaizmu i islamu, historią myśli żydowskiej oraz literaturą.

Ważniejsze artykuły:

Zapomniane przekłady Władysława Chrapusty z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego. Przypomnienie niezwykłej postaci tłumacza samouka i dwujęzycznego poety, „Roczniki Humanistyczne” 1/64 (2016), s. 29–61
The Bible Read through the Prism of Theology: The Medieval Karaite Tradition of Translating Explicit Anthropomorphisms into Arabic, „The Journal of Jewish Thought & Philosophy” 24 (2016), s. 163–223
Chaim Nachman Bialik and Shlomo Dykman – Polish-Jewish Literary Encounters in the Inter-War Period, „Polin” 28 (2015), s. 187–208
(z Meirą Polliack), ‘God Would not Give the Land, but to the Obedient’: Medieval Karaite Responses to the Curse of Canaan (Genesis 9:25), [w:] „The Gift of the Land and the Fate of the Canaanites in Jewish Thought, from Antiquity to the Modern Period”, red. K. Berthelot, J. E. David i M. Hirshman, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 112–152
Islamic Exegetical Terms in Yefet ben ‘Eliʼs Commentaries on the Holy Scriptures, „Journal of Jewish Studies” 64 (2013), s. 306–325
In the Border-Land of Literalism: Interpretative Alterations of Scripture in Medieval Karaite Translations of the Bible into Arabic, „Journal for Intellectual History of the Islamicate World” 1 (2013), s. 179–202

Kontakt
mzawanowska@uw.edu.pl
Dyżury
Poniedziałek18:15-19:00Centrum im. M. Anielewicza, pokój 11
Opublikowane książki
The Arabic Translation and Commentary of Yefet ben ʿEli the Karaite on the Abraham Narratives (Genesis 11:10–25:18) (Leiden: Brill, 2012)
Biogram
Repozytorium