dr Magdalena Kozłowska

Absolwentka historii ze specjalnością judaistyka i kulturoznawstwa ze specjalnością studia bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia tłumaczeniowe. W 2015 roku obroniła na Wydziale Historycznym UJ pracę doktorską. W roku 2015/2016 asystentka z doktoratem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych. Stypendystka m.in. Narodowego Centrum Nauki, Rothshchild Foundation (Hanadiv) Europe, czy YIVO Institute for Jewish Research. Pasjonuje ją m.in. historia społeczna Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym oraz historia społeczna Izraela. Zajmuje się także tłumaczeniami z języka jidysz.

Ważniejsze artykuły:

East sees east: the image of Jews from Islamic countries in the Jewish discourse of interwar Poland, „Middle Eastern Studies” 2017 (ahead of print)
Brider un Shvester? Women in Tsukunft Youth Movement in Interwar Poland
, „Scripta Judaica Cracoviensia” 2015, vol. 13, s. 113-119
Wandering Jews: Camping Culture and Jewish Revolutionary Socialist Youth in Interwar Poland, „Jewish Culture and History” 2015, vol. 16., no. 3, s. 242-253
Who am I? Mizrahi Identity Discourse in Contemporary Israel, „Hemispheres; Studies on Cultures and Societies” 2014, vol. 29, no. 1, s. 47-61
‚In Sunshine and Joy’?: The Medem Sanatorium in Miedzeszyn, „East European Politics and Societies” 2014, vol. 28 no. 1, s. 49-62

Kontakt
m.kozlowska41@uw.edu.pl
Dyżury
Czwartek10.00-11.30Centrum im. M. Anielewicza, pokój 11
Opublikowane książki
Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski, Kraków-Budapeszt 2016
Biogram
Repozytorium