dr Magdalena Kozłowska

Absolwentka historii ze specjalnością judaistyka i kulturoznawstwa ze specjalnością studia bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia tłumaczeniowe. W 2015 roku obroniła na Wydziale Historycznym UJ pracę doktorską. W roku 2015/2016 asystentka z doktoratem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych (w latach 2016-2019 jego sekretarzyni). Stypendystka m.in. Narodowego Centrum Nauki, Rothshchild Foundation (Hanadiv) Europe, czy YIVO Institute for Jewish Research. Pasjonuje ją m.in. historia społeczna Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym oraz historia społeczna Izraela. Zajmuje się także tłumaczeniami z języka jidysz.

Ważniejsze artykuły:

East sees east: the image of Jews from Islamic countries in the Jewish discourse of interwar Poland, „Middle Eastern Studies” 2018, vol. 54, s. 114-127 
Brider un Shvester? Women in Tsukunft Youth Movement in Interwar Poland
, „Scripta Judaica Cracoviensia” 2015, vol. 13, s. 113-119
Wandering Jews: Camping Culture and Jewish Revolutionary Socialist Youth in Interwar Poland, „Jewish Culture and History” 2015, vol. 16., no. 3, s. 242-253
Who am I? Mizrahi Identity Discourse in Contemporary Israel, „Hemispheres; Studies on Cultures and Societies” 2014, vol. 29, no. 1, s. 47-61
‚In Sunshine and Joy’?: The Medem Sanatorium in Miedzeszyn, „East European Politics and Societies” 2014, vol. 28 no. 1, s. 49-62

 

Kontakt
m.kozlowska41@uw.edu.pl
Dyżury
Czwartek10.00-11.30Centrum im. M. Anielewicza, pokój 11
Opublikowane książki
Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski, Kraków-Budapeszt 2016
Biogram
Repozytorium