dr Maria Antosik-Piela

Absolwentka Wydziału Polonistyki UW, stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki UJ. Obecnie związana z Wydziałem Historii UW. Zajmuje się polsko-żydowskim pograniczem kulturowym w XIX i XX wieku, a zwłaszcza historią i piśmiennictwem pograniczy etnicznych w Galicji. Brała udział w projektach finansowanych m.in. przez FNP, NCN, NPRH. Autorka i współredaktorka publikacji poświęconych polskojęzycznej literaturze i kulturze.

 

 

Kontakt
mm.antosik---p@uw.edu.pl
Opublikowane książki
Literatura polska-żydowska wobec syjonizmu, Kraków 2020.
Stefan Pomer. Złota Lipa, pod red. Marii Antosik Pieli i Eugenii Prokop-Janiec, Kraków 2019.
Literatura polsko-żydowska 1861-1918. Studia i szkice, pod red. Zuzanny Kołodziejskiej-Smagały i Marii Antosik-Pieli, Kraków 2017.
Literatura polsko-żydowska 1861-1918. Studia i szkice, pod red. Zuzanny Kołodziejskiej-Smagały i Marii Antosik-Pieli, Kraków 2018.
Anda Eker. Miłość stracona, pod red. Marii Antosik-Pieli i Eugenii Prokop-Janiec, Kraków 2017.
Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla, pod red. Marii Antosik-Pieli i Eugenii Prokop-Janiec, Kraków 2015.
Biogram
Repozytorium