dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano

Studia w Instytucie Historycznym UW (1997), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2002);
habilitacja tamże (2013).
W kadencji 20016-2020 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Historycznego UW.

Kierownik kilku grantów (NPRH, KBN, MNiSW). Prowadził badania oraz wykładał m.in. na uniwersytecie w Leuven, Tuebingen, Universita’ degli Studi di Roma „La Sapienza”, University of Notre Dame, Johannes Gutenberg-Universität Mainz oraz Istituto de Filologia – Consejo Superior de Investigaciones Cientificas w Madrycie (Stypendium Fundacji Mellona, 2005). Członek Redakcji roczników: Palamedes. A Journal of Ancient History oraz Scripta Biblica et Orientalia. Członek European Association of Biblical Studies; The Catholic Biblical Association of America; Society of Biblical Literature oraz European Association for Jewish Studies. Zajmuje się różnymi aspektami historii i religii starożytnej Palestyny. Pełna bibliografia dostępna jest tu oraz na profilu academia.edu.

Dyżury
Wtorek13.00-14.00sala 18, IH UW
Środa11.30-13.00sala 18, IH UW
Opublikowane książki
Goliath’s Legacy. Philistines and Hebrews in Biblical Times (Philippika - Altertumswissenschaftliche Abhandlungen / Contributions to the Study of Ancient World Cultures, 83), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016, (pp. XIII, 321);

Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012 (598 ss.)
Origin Myths and Holy Places in the Old Testament. A Study of Aetiological Narratives (Copenhagen International Seminar), London: Equinox Publishing Ltd. / Routhledge: 2011 (314 ss.); (paperback ed.: 2016)

Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie (Wydawnictwo Akademickie 'Dialog'), Warszawa 2003
Finding Myth and History in the Bible. Scholarship, Scholars and Errors. Essays in honor of Giovanni Garbini, (eds) Ł. Niesiołowski-Spano, C. Peri, J. West, Sheffield - Oakville: Equinox Publishing 2016
Zachować tożsamość. Starożytny Izrael w obliczu obcych kultur i religii, (red.) P. Muchowski, M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò, (Rozprawy i Studia Biblijne, 31) Warszawa 2008
Starożytna Palestyna: Między Wschodem i Zachodem, (red.) M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò, (Studia Historico-Biblica, 1), Lublin 2008
Biogram
Repozytorium