dr hab. Anna Michałowska-Mycielska

Absolwentka historii i hebraistyki (UW) oraz judaistyki (University of Oxford). Zajmuje się historią i kulturą Żydów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Bada instytucje samorządu żydowskiego, od gminnych aż po centralne (sejmy żydowskie), codzienne życie wspólnot żydowskich oraz relacje Żydów z nieżydowskim otoczeniem. Zajmuje się również edycją dawnych tekstów hebrajskich, przede wszystkim rękopiśmiennych ksiąg wpisów (pinkasów).

Kieruje Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polce im. Mordechaja Anielewicza. Jest redaktorem serii „Źródła do dziejów Żydów polskich” i członkiem kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historii Żydów”.

Kontakt
a.michalowska@uw.edu.pl
Dyżury
Poniedziałek9.45-11.15Centrum im. M. Anielewicza, pokój 11
Opublikowane książki
Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa 2000
The Jewish Community. Authority and Social Control in Poznań and Swarzędz, 1650-1793, tłum. Alicja Adamowicz, Wrocław 2008 (drugie wydanie: Warszawa 2015)
Sejm Żydów litewskich (1623-1764), Warszawa 2014
The Council of Lithuanian Jews, 1623-1764, tłum. Alicja Adamowicz, Warszawa 2016
Gminy żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2003
Pinkas kahału swarzędzkiego (1734-1830), Warszawa 2005
Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 2006
Pinkas kahału boćkowskiego (1714-1817), Warszawa 2015
Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, Kraków 2003 (współautorzy: K. Kocjan, D. Rozmus, M. Rozmus, A. Witek)
Stary cmentarz żydowski w Olkuszu. Materiały inwentaryzacyjne, Olkusz 2007 (współautorzy: D. Rozmus, M. Rozmus)
Biogram
Repozytorium
test