dr hab. Artur Markowski

Absolwent studiów historycznych na UwB i UW (doktorat). Uczestniczył w szkołach letnich na New York University, Tel Aviv University oraz SEFER w Moskwie. Stypendysta Polityki, FNP, Fundacji Lanckorońskich, oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Research fellow na University of Notre Dame 2012/2013.  Zajmuje się historią społeczną obszaru wpływów Imperium Rosyjskiego w XIX w., szczególnie dziejami społeczności żydowskiej. Jego badania koncentrują się na problemach przemocy antyżydowskiej, konwersji, oraz żydowskiej samorządności w XIX stuleciu. W latach 2012-2016 członek i sekretarz redakcji „Studia Judaica”, członek redakcji „Cajtszrift” i rady redakcyjnej „Studia żydowskie. Almanach”. Główny historyk w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Ważniejsze artykuły:

State Policies Concering Jewish Conversions in the Kingdom of Poland During the First Half of the Nineteenth Century,  „Gal – Ed” 2017,   vol. 25,  p. 15-40
Anti-Jewish Pogroms in The Polish Kingdom,  Polin 2015, vol. 27,  s. 219-255
Sprawcy, ofiary, świadkowie. Fotografie pogromów Żydów w Imperium Rosyjskim 1903-1906,  „Przegląd Historyczny” 2013, t. CIV, z.1, s. 1-29
Razynje istorii. Bielostokskij pogrom 1906 g. w fotografijach [w:] Matierialy XXI Mieżdunarodnoj jeżegodnoj konfierentshii po judaike, red. V. Moczalowa, Moskwa 2014, 99-110
Kontakt
amarkowski@uw.edu.pl
Dyżury
Czwartek13.15-14.45pokój 111/112
Opublikowane książki
Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008
Żydzi w II Rzeczypospolitej / Jerzy Tomaszewski, wybór i opracowanie: Artur Markowski, Szymon Rudnicki, Warszawa 2016
Sztetł - wspólne dziedzictwo: szkice z dziejów ludności żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej, red. Artur Markowski, Wojciech Śleszyński, Białystok 2003
Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne; Pogrom białostocki 1906 roku, Warszawa 2018
I. Chorosz, Podróż po przemysłowej strefie osiedlenia. (Szkice podróżnicze technika). Polski przemysł włókienniczy. Żydowskie wytwórnie i żydowscy robotnicy, redakcja naukowa Artur Markowski, Warszawa 2019
Biogram
Repozytorium