dr hab. August Grabski

Absolwent historii na UW. Zajmuje się historią polityczną polskich Żydów w XX wieku, Holokaustem i historią ruchu robotniczego w Polsce.

Kontakt
ahgrabski@yahoo.com
Biogram
Repozytorium